top of page

KİŞİSEL VERİ BİLGİLENDİRME FORMU

     Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla PİZZA TOMATO- ALİ YAZGAN tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir;


     Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerindeki koşullara uygun işlenmektedir.
 

     Kişisel verileriniz, başta sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek ve daha kişisel ürün, hizmet, kampanya, indirim ve özel teklifler sunabilmek, bunları yapabilmek için analiz yapmak, yazılım geliştirmek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da bizim ve bağlı şirket, iştirak ve iş ortaklarımızın (*) tabi olduğu kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.

 

     “Bu bildiride PİZZA TOMATO- ALİ YAZGAN sizden; satışlar, özel teklifler, indirimler, kampanyalar, pizza kampanyaları ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la toplanan kişisel verilerinizin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve herhangi diğer yürürlükte olan veri koruma mevzuatına uygun olarak işlenecek, toplanacak, kullanılacak, saklanılacak, ifşa edilecek, aktarılacak ve güvende tutulacaktır.


     Biz Pizza Tomato, Pizza Tomato markasının kurumsal ve Franchise şubeleri, sizin isminiz, soy isminiz, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, açık adresiniz, tuttuğunuz takım, çalışma durumunuz, e-postanız, telefon numaralarınız, internet servis sağlayıcınızın adı, internet protokol (IP) adresiniz, www.pizzatomato.com.tr sitemize eriştiğiniz tarih ve saat, sitemizde bulunduğunuz sırada eriştiğiniz sayfalar ve siteye doğrudan bağlanmanızı sağlayan web sitesinin internet adresi hakkında bilgi toplayacağız.


     Kişisel verilerinizi marka sahibi PİZZA TOMATO – ALİ YAZGAN; üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları,, iştirakleri, bulut hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları, tedarikçileri, dış hizmet sağlayıcıları, sunulan hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi merciler, yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile yetkili özel hukuk kişilerine, veri aktarım şartlarına uygun olarak, diğer üçüncü kişilere ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddelerindeki koşullara uygun olarak bedelli veya bedelsiz olarak paylaşılabilecektir.(*)


     Biz PİZZA TOMATO; PİZZA TOMATO’nun kurumsal ve Franchise şubeleri verilerinizi yalnızca:satışlar, sadakat programları, özel teklifler, indirimler kampanyalar, pizza kampanyaları ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama ve sistem desteği, yazılım geliştirme amaçlarıyla kullanacağız ve saklayacağız. Ancak, verilerinizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesi ve korunması için yeterli önlemleri alacağız ve gerekli uyarıları yapacağız.


     Biz, verilerinizin yetkisiz veya yasadışı işlenmesine, sehven kayıp, imha veya yok edilmesine karşı korunmasını sağlamak ve verilerinizin saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla; tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri alacağız. Bilgi toplama, depolama ve işleme uygulamalarımızda sistemlerimize yapılacak yetkisiz erişimi önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve sistemleri düzenli olarak denetlemekteyiz. Verilerinize erişimi sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşme tarafları, aracılar ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutuyoruz.


     Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.
Kişisel verileriniz Pizza Tomato veya Pizza Tomato adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından,, anketler, internet siteleri, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları,vb. kanallar yoluyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, toplanmaktadır.


 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca:
a. Kişisel verinizin işlenip işlenilmediğini öğrenme;
b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
f. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
g. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
h. işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
i. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


     Sizin hakkınızda topladığımız kişisel verilerinize ilişkin daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için lütfen bize info@pizzatomato.com.tr adresinden ulaşın. Yukarıdaki haklarınızı kullanmak için Pizza Tomato’ya yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Pizza Tomato (Ali YAZGAN) Adres: Tuna Mah. 1716 Sok No:8/1 Karşıyaka/ İZMİR Bu çerçevedeki başvurularınız en çok 30 gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu başvurular ücretsizdir; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

bottom of page